Stop Playing Small

Even when you feel confused, the voice of your heart tells you who you are. The effects of social oppression can overwhelm you, but don’t let the search for answers silence you.

Zelfs als je je verward voelt, vertelt de stem van je hart je wie je bent. De gevolgen van sociale onderdrukking kunnen u overweldigen, maar laat u niet tot zwijgen brengen door de zoektocht naar antwoorden.

« terug