The Advantage of Feeling Disempowered

In life, we all need to learn how to stabilise ourselves. Sometimes we feel out of balance, disempowered by our circumstances. It may bring us down, but when you feel like you want to contribute to a new world, get familiar with what disempowers you. It will lead you right to what strengthens and reinforces you.
Subsequently, concentrating on your powers will become more and more natural.

In het leven moeten we allemaal leren hoe we onszelf kunnen stabiliseren. Soms voelen we ons uit balans, machteloos door onze omstandigheden. Het kan ons naar beneden halen, maar als je het gevoel hebt dat je wilt bijdragen aan een nieuwe wereld, leer dan wat je machteloos maakt. Het zal je rechtstreeks leiden naar wat je sterkt en versterkt.
Concentreren op je krachten wordt dan steeds natuurlijker.

« terug