Chaos, Emotions and You

Ascension Day. Nope, no ascension yet! You are still here, so you got a job over here. One task may be to stay centred when chaos hits the streets.
Another task is to view your emotions as a great means of getting to know yourself better. Consequently, you will realise that any statement you make is actually about yourself. Stay centred and let the saw do the sawing.

Hemelvaartsdag. Nee, nog geen hemelvaart! Je bent nog steeds hier, dus je hebt hier een taak. Eén taak kan zijn om gecentreerd te blijven wanneer er op straat onrust en verwarring heerst.
Een andere taak is om je emoties te beschouwen als een geweldig middel om jezelf beter te leren kennen. Bijgevolg zul je je realiseren dat elke expressie en uitspraak die je doet eigenlijk over jezelf gaat. Blijf gecentreerd en laat de zaag het zagen doen.

« terug