Fear of Death or Fear of Change

Fear of death can equate to fear of change. Fear of death makes you freeze, while you know that you once agreed upon passing over at a specific moment.
Retrieving this inner knowing stimulates the flow of life energy within you. It also empowers you to deal with upcoming unlogical and complex situations.

Angst voor de dood kan neerkomen op angst voor verandering. Angst voor de dood maakt dat je bevriest,
terwijl je weet dat je ooit hebt afgesproken op een bepaald moment over te gaan.
Dit innerlijk weten terug vinden stimuleert de stroom van levensenergie in je. Het stelt je ook in staat om te gaan met de komende onlogische en complexe situaties.

« terug