Shift Into the Unknown

Old trees are my guides, my healers and a refuge when I want to unwind. In their aura I feel absorbed in a natural oneness. No more history or future defining my presence.
Why should we go back to our origins? It brought us here!
Let the sh i t hit the fan, lift the veils, make way! Going further into the unknown could bring clarity to our hearts about who we really are, in oneness, in a wisely chosen reality!

In the next video I will give more info about the Zoom meetings and let you know how you can ask me your questions.

Oude bomen zijn mijn gidsen, mijn healers en een toevluchtsoord als ik tot rust wil komen. In hun aura voel ik me opgenomen in een natuurlijke eenheid. Geen geschiedenis of toekomst meer die mijn aanwezigheid definieert.
Waarom zouden we eigenlijk terug moeten naar onze oorsprong? Die heeft ons tot hier gebracht!
Laat de s h i t de fan maar raken, til de sluiers op, maak plaats! Verder gaan in het onbekende zou ons helderheid in het hart kunnen brengen over wie we werkelijk zijn, in eenheid, in een wijselijk gekozen realiteit!

In de volgende video geef ik meer info betreffende de Zoom-bijeenkomsten en laat ik je weten hoe je je vragen aan mij kunt stellen.

« terug