Another Layer of Reality

Hanging in there is already quite an effort, but bending deeper eventually makes you hit another layer – one of existential sorrow and a call for consolation.
By being forced to stay put, one gets to know oneself better, day by day. That has value.

Erbij blijven is al een hele inspanning, maar verder doorbuigen maakt dat je een andere laag raakt. Een van existentieel verdriet en een roep om troost.
Door aanwezig te blijven, dag na dag, leer je jezelf wel beter kennen. Dat heeft waarde.

« terug