The Battle and Eternity

Because time and space do not exist, every battle has already been fought. The absurd world we live in is a condensed moment of past and future. How about that!

Omdat tijd en ruimte niet bestaan, is elke strijd al gestreden. De absurde wereld waarin we leven is een gecondenseerd moment van verleden en toekomst. Wat dacht je daarvan!

« terug