Why Strive For a Better World

Why should we strive for something like a better world. Who cares whether we seek or not. Today’s world is explosive, but isn’t it all part of a dream. Can you still feel relaxed.
Let me know!

Waarom zouden we streven naar zoiets als een betere wereld. Wat maakt het uit of we zoeken of niet. De wereld van vandaag is explosief, maar maakt het niet allemaal deel uit van een droom. Kun je je nog steeds ontspannen voelen.
Graag je reactie!

« terug